Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 ก.พ. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2562
13 พ.ค. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ข้อมูล E-mail อปท.ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
13 พ.ค. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี รายชื่อข้าราชการในสังกัด สถจ.อุดรธานี
08 พ.ย. 2558 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน อปท.
19 ก.ย. 2558 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2557
09 ก.ย. 2558 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แบบประเมินผลการปฏิับัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556
06 ก.ย. 2558 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ทำเนียบบัญชีรายชื่อผู้บริหาร อปท.
31 ก.ค. 2558 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555
03 ก.ค. 2558 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี รายได้จัดเก็บเอง รัฐจัดสรร,เงินอุดหนุน แยกรายจังหวัด
03 ก.ค. 2558 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี รายได้รวมแยกรายจังหวัด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : udn@dal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th