Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

05 พ.ค. 2560
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

04 พ.ค. 2560
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. น.นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมประจำเดือนพฤษภาคม สถจ.อุดรธานี

20 เม.ย. 2560
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีและคณะ ออกตรวจ ติดตามการดำเนินการ ตามภารกิจ อำนาจ หน้าที่ของ อปท.ในพื้นที่ อ.บ้านผือ

20 เม.ย. 2560
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ประชุม เร่งรัด ติดตามการดำเนินงานของ สถจ.อุดรธานี

20 เม.ย. 2560
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี สถจ.อุดรธานี จัดพิธีรดน้ำดำหัวท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีประจำปี ๒๕๖๐

19 เม.ย. 2560
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี แจ้งข้อราชการ เร่งรัด ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/กรม/จังหวัด

18 เม.ย. 2560
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการ พิธีพระราชทานเพลิงศพ

14 เม.ย. 2560
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี สถจ.อุดรธานี จัดพิธีสงกรานต์แบบไทย ๒๕๖๐

07 เม.ย. 2560
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี สถจ.อุดรธานี ขับเคลื่อนตามนโยบายวาระที่ ๙.การรณรงค์รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

07 เม.ย. 2560
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี สถจ.อุดรธานี อ. สร้างคอม รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : admin@udonthanilocal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th