Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 ม.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี งบการเงินประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
15 ธ.ค. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
14 พ.ย. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี งบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
27 ต.ค. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
11 ต.ค. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี งบทดลองประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหัดอุดรธานี (ลว. 11 ต.ต. 2560)
09 ต.ค. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี
06 ต.ค. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประชาสัมพันธ์ โครงการ Thailand Local government summit 2017
28 ก.ย. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
28 ก.ย. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาและการเผยแพร่ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
12 ก.ย. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 (ที่ อด 0023.5/667 ลว.12 ก.ย. 2560)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : admin@udonthanilocal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th