Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพภูมิศาสตร์
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ITA อปท.
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
หนังสือสั่งการ สถ.
พ.ร.บ./พ.ร.ฎ.
กฎ/ระเบียบ
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย อปท.
ประกาศ ก.จังหวัดอุดรธานี
ก.อบจ.จังหวัดอุดรธานี
ก.เทศบาล จังหวัดอุดรธานี
ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

27 ก.ค. 2566
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี สถจ.อุดรธานี ข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

27 ก.ค. 2566
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี สถจ.อุดรธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาผ่านสื่อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

25 ก.ค. 2566
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

24 ก.ค. 2566
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี สถจ.อุดรธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) ครั้งที่ 7/2566

17 ก.ค. 2566
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามโครงการ เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ

17 ก.ค. 2566
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลรายงานความคืบหน้าของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569

17 ก.ค. 2566
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปีสำหรับเทศบาล (2564-2566)

10 ก.ค. 2566
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมต้อนรับวิทยากรจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566ฯ

10 ก.ค. 2566
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินฯ

10 ก.ค. 2566
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยใจ บูรณะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ พรหมประกายโลก (คำชะโนด)

乌隆府地方行政促进办公室

Udon Thani City Hall, Athipbodi Road, Mak Khaeng Subdistrict, Mueang District, Udon Thani Province 邮政编码 41000
电话 : 0-4221-2567, 0-4224-9691 传真 :
0-4221-2598 电子邮件 : udn@dal.th.

技术支持 udonthanilocal.go. th