Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 พ.ย. 2563
ถึง
17 พ.ย. 2563
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่/พอ.สว.
26 ต.ค. 2563
ถึง
26 ต.ค. 2563
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 10/2563
19 ต.ค. 2563
ถึง
22 ต.ค. 2563
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี อบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
16 ต.ค. 2563
ถึง
16 ต.ค. 2563
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประชุมคณะกรรมการจัดงานทุ่งศรีเมือง ฝ่ายพิธีการ นิทรรศการและผลิตภัณฑ์ชุมชน ฝ่ายประเมินผล
15 ต.ค. 2563
ถึง
15 ต.ค. 2563
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประชุมแนวทางการประเมินเมืองกีฬา sports city
15 ต.ค. 2563
ถึง
15 ต.ค. 2563
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประชุมคณะกรรมการจัดงานทุ่งศรีเมือง ฝ่ายประเพณี ประกวดธิดา พยาบาล
14 ต.ค. 2563
ถึง
14 ต.ค. 2563
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี คัดเลือกผู้แทนปลัดเทศบาล
14 ต.ค. 2563
ถึง
14 ต.ค. 2563
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี คัดเลือกผู้แทนปลัด อบต.
13 ต.ค. 2563
ถึง
13 ต.ค. 2563
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ร่วมพิธีวันที่ระลึก ร.9
09 ต.ค. 2563
ถึง
09 ต.ค. 2563
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประชุมเตรียมการจัดงานประจำปีทุ่่งศรีเมือง 2563

乌隆府地方行政促进办公室

Udon Thani City Hall, Athipbodi Road, Mak Khaeng Subdistrict, Mueang District, Udon Thani Province 邮政编码 41000
电话 : 0-4221-2567, 0-4224-9691 传真 :
0-4221-2598 电子邮件 : udn@dal.th.

技术支持 udonthanilocal.go. th