สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร : 0-4221-2598  อีเมล์ : admin@udonthanilocal.go.th
Powered By wnt.co.th